En färdig MATLÅDA var 14:e dag!

Vi levererar en komplett matlåda till din hund. Vårt enklaste erbjudande, vi håller reda på att din hund får en variation av mat. Du behöver inte tänka på annat än att hämta lådan på rätt leveransplats.Maatlådan innehåller organ och ben i rätt mängd och minst 3 olika köttslag. Vi ser till att variationen är bra och leverar den regelbundet till dig så länge du vill.
Ring och beställ din matlåda eller maila oss på info@hundiagarden.se Vi behöver veta din hunds vikt  för att välja ut rätt kasse till dig. Matlådan baseras på en vuxen hund.
Allergier? Du kan maila oss om din hund går på allergiutredning där det är viktigt med endast en sorts kött i din kasse. Eller om din hund inte tål något. I våra matlådor är det rent kött. Inga malda blandningar av olika djurslag. Inga extra ingredienser. Inget konstigt alls. Bara kött och ben.